تو در مورد دلتنگی واقعی چیزی نمیدونی
چون این تنها زمانی اتفاق می افته،
که کسی رو بیشتر از خودت دوست داشته باشی !تاريخ : جمعه چهاردهم شهریور 1393 | 22:41 | نویسنده : saman |

وقتی قرار است بروی ، دل دل نکن ...

منتظر نمان

هیچ اتفاقی ماندگارت نمی کند.

وقتی قرار است بروی، حتما دل شوره هایت را مرور کرده ای

یادگاری هایت را ، بغض های پشت سرت را ...

یا می روی بی آنکه یادت بیاید کوچه هایی را که قدم زدیم

و باران هایی که بر سرمان بارید

و چراغ قرمز هایی که هنوز نمی دانم چرا دوستشان داشتیم.

بهانه برای رفتن زیاد است

این ماندن است که بهانه نمی خواهد

این ماندن است که دل می خواهد

شهامت می خواهد، عشق می خواهد ...

حالا هی تو بگو باید بروی ، اصلا همه دنیا را جاده بکش

بگو که عشق به درد شعر ها می خورد

و من می ترسم از کسی که دیگر

حتی شعر هم قلبش را نمی لرزاند

کسی که می داند به غیر از من ، کسی منتظرش نیست

اما دلش ، هوای پریدن دارد ...

وقتی قرار است بروی، حتی به آیینه نگاه نکن

شاید چشم های کسی که روبروی تو ایستاده

منصرفت کند از رفتن

شاید نم اشکی ببینی ، غباری ،

خیالی دور در آستانه ویران شدن

شاید ناخودآگاه در آینه لبخند بزنی

و به تصویر دیرآشنای محصور در قاب بگویی : سلام ...

شاید هنوز روح کودکانه ات از گوشه ای سرک بکشد

و نگران باشد که مبادا فراموشش کنی ...

تو لبخند بزن !

من غربت پشت آن لبخند را خوب می شناسم

نمی گویم نرو

اصلا مگر چیزی عوض می شود ؟!

فقط یک والله خیرالحافظین می خوانم

و به چهار جهت فوت می کنم ...

حتی اگر دیگر نبینمت ،

هر شب به خوابت می آیم

تا به یادت بیاورم که بی خداحافظی رفتی ...

 تاريخ : جمعه چهاردهم شهریور 1393 | 16:15 | نویسنده : saman |
همیشه صبر کردن، بخشیدن، ماندن و تحمل کردن به این معنا نیست که همه چیز درست می شود.
لازمه گاهی وقتها دست از این تظاهر کردن برداری، باید دست بکشی از بخشیدن کسی که هیچ وقت بخشیدنت را نفهمید، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
وقتی می مانی و می بخشی فکر می کنند رفتن را بلد نیستی.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ.
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﯾﮑﺠﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ !

گريز دلپذير | آنا گاوالدا تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 14:34 | نویسنده : saman |

 واقعیت این است که

هر کسی آزرده ات خواهد کرد ؛

فقط باید کسانی را پیدا کنی 

که ارزشِ تحملِ رنج را داشته باشند !

- باب مارلی

broken-heart.jpg (3008×2000)تاريخ : جمعه بیست و هفتم تیر 1393 | 0:42 | نویسنده : saman |

واقعیت این است که

هر کسی آزرده ات خواهد کرد ؛
فقط باید کسانی را پیدا کنی 
که ارزشِ تحملِ رنج را داشته باشند !

- باب مارلیتاريخ : دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 | 1:2 | نویسنده : saman |
آن به كه در اين زمانه كم گيری دوست

با اهل زمانه صحبت از دور نكوست

آنكس كه به جملگی ترا تكيه بر اوست

چون چشم خرد باز كني دشمنت اوست

"خیام"تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 | 1:38 | نویسنده : saman |

از لیوان ها
به لیوان , شکسته فکر می کنی
از آدمها
به کسی که از دست داده ای
به کسی که به دست نیاورده ای
همیشه
چیزی که نیست
بهتر است

علیرضا روشنتاريخ : یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 | 23:12 | نویسنده : saman |

اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖِ ﮐﺴﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻮﻡ،
ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓﺍﺕ ﻧﻤﻲﺷﻮﻡ!

ﺣﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺎﻩ ﮔﺮﻳﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﮐﻨﻢ ...
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻤﻼﺗﻲ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﺭﻱﺳﺖ،
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭘُﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ...
ﺗﻘﻮﻳﻢِ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱِ ﻧﻴﺎﻣﺪﻧﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪﺍﻡ.

ﮐﻤﻲ ﺧﺴﺘﻪﺍﻡ، ﮐﻤﻲ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﮐﻤﻲ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ، ﻣَﺮﺍ ﺗﻴﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ ﺭﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻳﺎﺩ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﺍﻡ،
ﻭ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺣﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺳﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ
ﺧﻮﺑﻢ!

ﺍﻣﺎ ﻣﻀﻄﺮﺑﻢ !
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥﻫﺎ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ
ﺣﺎﻓﻈﻪﺍﻡ ﺳَﺮ ﻣﻲﺯﻧﻢ
ﻭ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻢ ﭼﻬﺮﻩﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎﻭﺭﻡ، ﻣﻦ ﺭﺍ
ﻣﻲﺗﺮﺳﺎﻧﺪ!
ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻤﻲﮐﺸﻢ
ﺣﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪﺍﻡ،
ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭُﻭﺯﺕ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻢ، ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻳﻢ
ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ!

ﺑﻌﻀﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺕ ﻣﻲﺍﻓﺘﻢ ...
ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ: ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ؟ ﺩﺭﺩ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ
ﮐﺎﻓﻲﺳﺖ!
ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ؟
ﺍﺯ ﺧﻴﺎﻝِ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪﺍﻡ ؟
ﻣﻀﻄﺮﺑﻢ ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻮﻡ
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ، ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﺩﺍﺭﻡ،
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪ !

ﺍُﺯﺩﻣﻴﺮ ﺁﺻاف تاريخ : شنبه دوم فروردین 1393 | 1:53 | نویسنده : saman |
حالم گرفته از این شهر
که آدم‌هایش همچون هوایش
ناپایدارند !
گاه آنقدر پاک که باورت نمی‌شود
گاه چنان آلوده که نفست می‌گیرد...
تاريخ : جمعه یکم فروردین 1393 | 21:59 | نویسنده : saman |
حالا كه می‌خواهی بِروی،
برایت رویاهایی آرزو می‌کنم تمام نشدنی
و آرزوهایی پرشور
که از میانشان چندتایی برآورده شود!
برایت آرزو می‌کنم که دوست داشته باشی
آنچه را که باید دوست بداری.
و فراموش کنی
آنچه را که باید فراموش کنی.
برایت شوق آرزو می‌کنم، 
آرامش آرزو می‌کنم،
برایت آرزو می‌کنم که با آواز پرندگان بیدار شَوی و با خنده‌ی کودکان.
برایت آرزو می‌کنم دوام بیاوری
در رکود، بی‌تفاوتی و ناپاکی روزگار.
بخصوص برایت آرزو می‌کنم که 
خودت باشی...!تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 | 2:6 | نویسنده : saman |
از یه جایی به بعد،
دیگه دوست نداری هیچکس رُو 
به خلوتِ خودت راه بدی، حتی اگه تنهایی کلافه‌ات کرده باشه!

از یه جایی به بعد،
وقتی کسی بهت می‌گه دوستت دارم،
لبــخند میزنی و ازش فاصـــله می‌گیری...!

از یه جایی به بعد،
فقط یه حس داری، حس بی‌تفاوتی
نه از دوست داشتن‌ها خوشحال میشی
و نه از دوست نداشتن‌ها ناراحت!

علیرضا روشنتاريخ : سه شنبه دوازدهم شهریور 1392 | 23:41 | نویسنده : saman |

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯼ!
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯽ!
ﺯﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﻭ ﺩﻟﺒﺮﺍﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﯽ !
ﺍﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ!!!
ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ!
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺩﻟﻢ ﻣﺮﺩ!
ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺰﻡ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻧﻪ
ﺩﻟﻢ!
ﭘﺲ ﻟﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﻟﺒﺮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ!
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ!
ﻣﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ
...تاريخ : سه شنبه دوازدهم شهریور 1392 | 2:59 | نویسنده : saman |
آرزوهایت بلند بود
دست‌های من کوتاه

تو نردبان خواسته بودی
من صندلی بودم

با این همه
فراموشم مکن
وقتی که بر صندلی فرسوده‌ات نشسته‌ای
و به ماه فکر می‌کنی تاريخ : دوشنبه یازدهم شهریور 1392 | 12:22 | نویسنده : saman |
و من هنوز عاشقم ....!
آنقدر که مي توانم

هر شب بدون آنکه خوابم بگيرد
از اول تا آخر بي وفايي هايت را بشمارم ...
و دست آخر همه را فراموش کنم ...!
آنقدر که مي توانم
اسمت را روي تمام آبهاي دنيا بنويسم
و باز هم جا کم بياورم ...!
آنقدر که مي توانم
شب ها طوري به يادت گريه کنم که
خدا جايم را با آسمان عوض کند...!
و من هنوز عاشقم
آنقدر که ميتوانم
چشم هايم را ببندم
و خيال کنم : هنوز دوستم داري...تاريخ : یکشنبه دهم شهریور 1392 | 0:58 | نویسنده : saman |
دوستت دارم !
گفتنش ساده است
شنیدنش هم
اما فهمیدنش
دشوارترین کارِ دنیاست این روزها
اما همین دشواری زیباست !
زیباست برایِ خاطرِ اطمینانِ دلت
که بفهمد
هر آواره ای عاشق نیست
هر رهگذری مجنون
و تو لیلیِ خاطره هایِ هرکس نخواهی بود !
دوستت دارم ساده ترین دشوارِ دنیاست
برایش باید از
من
گذشت
باید به
ما رسید
باید به
عشق
رسیدتاريخ : یکشنبه دهم شهریور 1392 | 0:56 | نویسنده : saman |
رفتی
هوا سرد شد
تاریک شد
و گرمای سینه
نشست به سردی انتظار

رفتی
چشمِ خیره
نشست به راه
و گوش تیز شد
به سایشِ طنین گام

رفتی
احساس خسته شد
رنگ مُرد
و چهره سفید گشت
به اقرار دلتنگیتاريخ : شنبه نهم شهریور 1392 | 2:17 | نویسنده : saman |
از یه جایی به بعد،
دیگه دوست نداری هیچکس رُو 
به خلوتِ خودت راه بدی، حتی اگه تنهایی کلافه‌ات کرده باشه!

از یه جایی به بعد،
وقتی کسی بهت می‌گه دوستت دارم،
لبــخند میزنی و ازش فاصـــله می‌گیری...!

از یه جایی به بعد،
فقط یه حس داری، حس بی‌تفاوتی
نه از دوست داشتن‌ها خوشحال میشی
و نه از دوست نداشتن‌ها ناراحت!تاريخ : جمعه هشتم شهریور 1392 | 13:17 | نویسنده : saman |
تنها وظیفه هرکس آن است که همیشه شاد باشد .
شاد بودن را آیین خود سازید . اگر شاد نیستید ، باید خطایی در کار باشد . در نتیجه ، تغییری بزرگ لازم است . بگذارید شادی تصمیم گیرنده باشد .
من شادی طلبم . به عقیده ی من شادی ، تنها معیار انسان است . شادی نشانه ی آن است که همه چیز به خوبی پیش می رود . ناشادی و غم ، نشان می دهند که همه چیز در مسیری اشتباه قرار دارد و جایی تغییری بزرگ لازم است .

اوشوتاريخ : شنبه دوم شهریور 1392 | 2:13 | نویسنده : saman |

یه روزی آقـــای کـــلاغ،

یا به قول بعضیا جناب زاغ

رو دوچرخه پا می‌زد،

رد شدش از دم باغ

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

پای یک درخت رسید،

صدای خوبی شنید

نگاهی کرد به بالا،

صاحب صدا رو دید

یه قناری بود قشنگ،

بال و پر، پر آب و رنگ

وقتی جیک جیکو می‌کرد،

آب می‌کردش دل سنگ

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

قلب زاغ تکونی خورد،

قناری عقلشو برد

توی فکر قناری،

تا دو روز غذا نخورد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

روز سوم کلاغه،

رفتش پیش قناری.................ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوم شهریور 1392 | 1:21 | نویسنده : saman |
"تنهایی" تلفنی‌ست که زنگ می‌زند مُدام
صدای غریبه‌ای‌ست که سراغِ دیگری را می‌گیرد از من.
جمعه‌ی سوت‌وکوری‌ست که آسمانِ ابری‌اش ذرّه‌ای آفتاب ندارد!
حرف‌های بی‌ربطی‌ست که سر می‌بَرَد حوصله‌ام را...

"تنهایی" زل‌زدن از پشتِ شیشه‌ای‌ست که به شب می‌رسد.
فکرکردن به خیابانی‌ست که آدم‌هایش قدم‌زدن را دوست می‌دارند
آدم‌هایی که به خانه می‌روند و روی تخت می‌خوابند و چشم‌های‌شان را می‌بندند امّا خواب نمی‌‌بینند.
آدم‌هایی که گرمای اتاق را تاب نمی‌آورند و نیمه‌شب از خانه بیرون می‌زنند!

"تنهایی" دل‌سپردن به کسی‌ست که دوستت نمی‌دارد!
کسی که برای تو گُل نمی‌خَرَد هیچ‌وقت.
کسی که برایَش مهم نیست روز را، از پشتِ شیشه‌های اتاقت می‌بینی هر روز!

"تنهایی" اضافه‌بودن‌ است در خانه‌ای که تلفن هیچ‌وقت با تو کار ندارد!
خانه‌ای که تو را نمی‌شناسد انگار،
خانه‌ای که برای تو در اتاقِ کوچکی خلاصه می‌شود.

"تنهایی" خاطره‌ای‌ست که عذابت می‌دهد هر روز
خاطره‌ای که هجوم می‌آوَرَد وقتی چشم‌ها را می‌بندی.

"تنهایی" عقربه‌های ساعتی‌ست‌ که تکان نخورده‌اند وقتی چشم باز می‌کنی.
"تنهایی" انتظارکشیدنِ توست، وقتی تو نیستی،
وقتی تو رفته‌ایی از این خانه،
وقتی تلفن زنگ می‌زند امّا غریبه‌ای سراغِ دیگری را می‌گیرد
وقتی در این شیشه‌ای که به شب می‌رسد خودت را می‌بینی هر شب.تاريخ : جمعه یکم شهریور 1392 | 14:14 | نویسنده : saman |
آنگاه 
که رفتنت را در صدای گام‌هایت گریستم 
دلم در رقص گیسوانت 
در باد گم شد
وغزلی که یادم رفت برایت بخوانم 

حالا
سالهاست که رد گام‌هایت
درامتداد غربت
هرصبح از ترک خورده‌گی پنجره
سلامم می‌کند.تاريخ : پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 | 13:50 | نویسنده : saman |
کمی برای یکدیگر انسان باشیم...

برای زيستن دو قلب لازم است،
قلبی که دوست بدارد، قلبی که دوست‌اش بدارند،
قلبی که هديه کند، قلبی که بپذيرد،
قلبی که بگويد، قلبی که جواب بگويد،
قلبی براي ِ من، قلبی براي ِ انساني که من مي‌خواهم،
تا انسان را در کنارِ خود حس کنم.
انسانی که مرا بگزيند،
انسانی که من او را بگزينم،
انسانی که به دست‌هایِ من نگاه کند،
انسانی که به دست‌هاي‌اش نگاه کنم،
انسانی در کنارِ من،
تا به دست‌هایِ انسان‌ها نگاه کنيم،
انسانی در کنارم، آينه‌ئی در کنارم،
تا در او بخندم، تا در او بگريم...

"شاملو"


تاريخ : پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 | 0:11 | نویسنده : saman |
این موضوع از قدیم الایام همیشه سوال بوده که چرا خانم
هـای زیـبا با مردهای بدقیافه آشنا میگردند؟
 
اجازه دهید تا من آن را بـرایتان روشـن کـنـم
ایـن سؤال بیـشـتر در میان آقـایون رواج دارد تـا خـانـم هـا
 
خانم ها خودشان به خوبی مـی دانـنـد کـه چـرا تـرجیـح مـــی دهند با یک مرد با چهره معمولی ارتباط برقرار کنند تا با یک مدل
سؤال خانم ها دقیقا عکس آقایون است :  چرا مردهای زیبا بـا زنـهای زشت ارتباط برقرار می کنند؟ اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم شاید جواب چندان خوشایندی نداشته بـاشیـم امـا مـردهـا بـر ایـن باورند که اندام زیبا، قیافه بد را جبران  می کند و به همین دلیل دیگر کسی برای چهره های زیبا اهمیت قائل نیست
اما در این قسمت من می خواهیم به...


ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سی ام مرداد 1392 | 0:32 | نویسنده : saman |
بعضی ها خیال می کنند
دوست داشتن
ساده است
خیال می کنند
باید همه چیز خوب باشد
تا بتوانند کسی را عاشقانه دوست داشته باشند

اما
من می گویم
دوست داشتن درست از زمانی شروع می شود
که بی حوصله می شود
که بهانه می گیرد
که یادش می رود بگوید 
دلتنگ است
یادش می رود
با شیطنت بگوید
دوستت دارم
دوست داشتن از زمانی شروع می شود
که خنده هایتان بغض شود
بغض هایتان آغوش بخواهد
و ببینید آغوشش کمرنگ است
اگر در روزهایِ ابری و طوفانی
دوستش داشتی
شاهکار کرده ای...تاريخ : شنبه بیست و ششم مرداد 1392 | 0:29 | نویسنده : saman |

باید یک بار، به خاطر همه‌چیز گریه کرد!

آن قدر که اشک‌ها خشک شوند.

 باید این تنِ اندوهگین را چِلاند و بعد دفـــتر زنـدگی را ورق زد، و به چـــیز دیـگری فکــر کرد.

باید پاها را حرکت داد و همه‌ چیز را از نُو شروع کرد...!تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 | 15:16 | نویسنده : saman |
دنیل دی-لوئیس با بردن ۱۱۷ جایزه معتبر جهانی از جمله ۳ اسکار، 4 بفتا، ۲ گلدن گلوب و ۳ جایزه انجمن بازیگران سینما پر افتخار ترین بازیگر تاریخ محسوب می شود.

او به عنوان یکی از گزیده ‌کارترین بازیگران صنعت فیلم‌سازی شناخته می‌شود، به طوری که از ابتدای شروع کار خود یعنی 42 سال پیش تا به حال تنها در 20 فیلم به ایفای نقش پرداخته‌است. گزیده کاری وی در حدی است که بازی در فیلم های بزرگی همچون: فهرست شیندلر، بیمار انگلیسی، ارباب حلقه ها، بتمن، فیلادلفیا و... رد کرده است.                                                                                                                 


وی رکورد دار دریافت بیشترین جایزه ی "بهترین بازیگر نقش اول مرد" اسکار(3بار)، بفتا(4بار)، انجمن بازیگران سینما(3بار) و انتخاب منتقدان(3بار) میباشد.
او از سبک متد اکتینگ در بازیگری پیروی می‌کند و به تحقیق درباره نقش‌های خودش مشهور است. معمولاً در طول دورهٔ فیلمبرداری، او به طور کامل در نقش خود باقی می‌ماند.

نکاتی راجع به متد اکتینگ و آماده سازی دنیل دی-لوئیس برای نقش هایش:
وی برای فیلم "سبکی تحمل ناپذیر هستی" زبان چکی آموخت.
هنگام فیلم برداری فیلم "پای چپ من" تمام مدت روی ویلچر می نشت و عوامل فیلم به او غذا میدادند و همچنین به علت همین خمیده گی زیاد یکی از دنده هایش شکست.

برای آماده سازی خود برای فیلم "آخرین موهیکان" 6 ماه در طبیعت وحشی زندگی کرد و شکار و پوست کندن حیوانات و ساخت قایق را آموخت.

برای آماده سازی خود برای فیلم "به نام پدر" مدتی را در زندان سپری کرد و از نگهبانان می خواست که با او همانند دیگر زندانی ها رفتار کنند.

برای آماده سازی فیلم بوکسور 3 سال به تمرین بوکس پرداخت. مربی وی بری مکگیان که خود قهرمان جهان نیز بوده درباره ی دنیل گفته که وی به راحتی میتوانست به صورت حرفه ای بوکس را دنبال کند.

برای آماده سازی خود برای فیلم "امتحان سخت" نجاری را به طور کامل یاد گرفت به طوری که خانه ای که در فیلم در آن زندگی میکند را با دست های خود ساخته بود.
برای فیلم "دارو دسته های نیویرکی" آموزش قصابی و چاقو تیز کنی دید. در سکانسی از همین فیلم لئوناردو دیکاپری سهوا بینی دنیل را می شکند اما وی به بازی خود ادامه می دهد و صحنه را قطع نمیکند.

در نمایی از "فیلم خون به پا خواهد شد" در تمامی سکانس های چاه نفت خود حاضر میشده و از بدل کار استفاده نمی شده است و سکانسی که نردبان میشکند و او در چاه می افتد 2 دنده اش میشکند.
وی برای فیلم "نه" زبان ایتالیایی آموخت و آموزش خوانندگی دید.تاريخ : دوشنبه بیست و یکم مرداد 1392 | 2:6 | نویسنده : saman |
هــمه گویــند که تو، عاشـق اُویی
گرچهِ دانم همه کَس عاشق اُویَند
لیک می‌ترسم، یا رَب،
نکـند راست بگـویند...!

مهدی اخوان ثالثتاريخ : یکشنبه بیستم مرداد 1392 | 22:27 | نویسنده : saman |
ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ !
ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ !
ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﺑﺎ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ !

ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ...
... ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻪ ﻣﯿﺸﻪ ، ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
ﭼﻮﻥ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻮﻗﺘﯿﻪ !
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ،
ﻣﯿﺮﻩ !
ﺑﻔﻬﻢ !
ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ :
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ .
ﺑﯿﺸﺘﺮﺵ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺍﺭﺯﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ :|تاريخ : یکشنبه بیستم مرداد 1392 | 1:46 | نویسنده : saman |
 زندگي آرام است، مثل آرامش يک خواب بلند
زندگي شيرين است، مثل شيريني يک روز قشنگ
زندگي رويايي است، مثل روياي ِيکي کودک ناز

زندگي زيبايي است، مثل زيبايي يک غنچه ي باز
زندگي تک تک اين ساعتهاست، 
زندگي چرخش اين عقربه هاست، 
زندگي راز دل مادر است. 
زندگي پينه ي دست پدر است، 

زندگي مثل زمان در گذر است.....تاريخ : شنبه نوزدهم مرداد 1392 | 14:38 | نویسنده : saman |
من به آمار زمین مشکوکم تو چطـور؟ 
اگر این سطح پر از آدمهاست 
پس چرا این همه دلها تنهاست؟ 
بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست 
چه کسی تنهانیست؟ همه از هم دورند 

همه در جمع ولی تنهایند 
من که در تردیدم تو چطور؟ 
نکند هیچکسی اینجا نیست 
گفته بود آن شاعر : 
هر که خود تربیت خود نکند حیوان است 
آدم آنست که او را پدر ومادر نیست 
من به آمار،به این جمع 
و به این سطح که گویند پر از آدمهاست 
مشکوکم و.....(سهراب سپهری)تاريخ : دوشنبه چهاردهم مرداد 1392 | 17:52 | نویسنده : saman |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.